Specifiek voor wetgevingsjuristen

Wetgeving en privaatrecht

15 « terug naar overzicht

Startdatum
28 mei 2018
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Inschrijven

Prijs € 1.000,-


Wanneer is een civielrechtelijke sanctie wenselijk en wanneer juist een publiekrechtelijke? Kan het contractenrecht worden ingeperkt en zo ja, onder welke voorwaarden? In deze cursus worden de civielrechtelijke aspecten behandeld die relevant zijn bij het opstellen van wetgeving. Zowel de structuur van het Burgerlijk Wetboek, het contractenrecht als aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en eigendomsrecht alsmede enkele theoretische inzichten (ontleend aan o.a. de rechtseconomie) komen aan de orde.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in hoe beleidsvoornemens en wetgeving uitwerken in het privaatrecht en hoe het privaatrecht als beleidsinstrument werkt (of niet).


Programma en dagdelen

28 mei 2018
09:30 - 12:30
4 juni 2018
09:30 - 12:30
11 juni 2018
09:30 - 12:30
18 juni 2018
09:30 - 12:30
25 juni 2018
09:30 - 12:30

'Duidelijke uitleg van ingewikkelde materie in korte tijd. Een echte stoomcursus!'

'Helder overzicht privaatrechtelijke stof.'

Docenten

  • prof.mr. W.H. (Willem) van Boom

    Hoogleraar burgelijk recht
    Universiteit Leiden

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?