Wetgeving en privaatrecht

15 « terug naar overzicht

Startdatum
28 mei 2018
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 1.000,-


Wanneer is een civielrechtelijke sanctie wenselijk en wanneer juist een publiekrechtelijke? Kan het contractenrecht worden ingeperkt en zo ja, onder welke voorwaarden? In deze cursus worden de civielrechtelijke aspecten behandeld die relevant zijn bij het opstellen van wetgeving. Zowel de structuur van het Burgerlijk Wetboek, het contractenrecht als aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en eigendomsrecht alsmede enkele theoretische inzichten (ontleend aan o.a. de rechtseconomie) komen aan de orde.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in hoe beleidsvoornemens en wetgeving uitwerken in het privaatrecht en hoe het privaatrecht als beleidsinstrument werkt (of niet).


Programma en dagdelen

Maandag 28 mei 2018
09:30 - 12:30 Structuur van het vermogensrecht en/in het Burgerlijk Wetboek
Maandag 4 juni 2018
09:30 - 12:30 Contractenrecht en wetgeving
Maandag 11 juni 2018
09:30 - 12:30 Aansprakelijkheid, verzekering en overheidsbeleid
Maandag 18 juni 2018
09:30 - 12:30 Eigendomsvraagstukken
Maandag 25 juni 2018
09:30 - 12:30 Handhaving en privaatrecht

'Duidelijke uitleg van ingewikkelde materie in korte tijd. Een echte stoomcursus!'

'Helder overzicht privaatrechtelijke stof.'

Docenten

  • prof.mr. W.H. (Willem) van Boom

    Hoogleraar burgerlijk recht
    Universiteit Leiden

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?