Wet openbaarheid van bestuur

3 « terug naar overzicht

Startdatum
18 januari 2021
Doelgroep
Overheidsjuristen
Leerlijn
Nationaal materieel recht
Inschrijven

Prijs € 200,-


In deze basiscursus komen in vogelvlucht de ontwikkeling, de structuur en de dagelijkse praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan de orde. Aan de hand van actuele jurisprudentie en recente ontwikkelingen zullen de docenten met de deelnemers inzoomen op de weigeringsgronden, de verhouding tussen de Wob en artikel 68 van de Grondwet (inlichtingenplicht Staten-Generaal) en misbruik van de Wob. Er is ruime gelegenheid voor vragen en het reflecteren op ervaringen van de deelnemers.

Het is mogelijk om vooraf een casus, een praktijkvoorbeeld of vragen in te dienen.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus heeft u inzicht in de theorie en de praktijk van de Wob en bent u in staat wob-verzoeken af te handelen.


Programma en dagdelen

Maandag 18 januari 2021
13:30 - 16:30

'Ik weet weer wat de actuele stand van de wetgeving en de jurisprudentie is op dit terrein!'

'Goede balans tussen theorie en praktijk. Sterk vond ik de afwisseling tussen het werken op een ministerie met een concreet Wob-verzoek en hoe de rechter hiermee omgaat.'

'Ik kende de Wob vooral "van horen zeggen" want ik heb er in de praktijk nauwelijks mee te maken. Soms krijg ik een algemene vraag over of iets "Wob-baar" is en daar kon ik zelfs in algemene zin weinig over zeggen. Dat vond ik een gemis in mijn algemene juridische basiskennis. Ik ben blij dat ik deze cursus heb gevolgd. Nu ken ik de basisprincipes en heb een idee hoe ik moet omgaan met Wob-verzoeken.'

'Ik weet nu beter waar ik bij toekomstige WOB-verzoeken op moet letten en ben op de hoogte van de recente jurisprudentie.'

mr. R.A. (Rogier) van der Oord, Senior Juridisch Adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
‘De WOB is een bron van hoofdpijn voor veel ambtenaren. Hij levert heel veel werk op en ook veel vragen. Wat mag wel en wat mag niet openbaar gemaakt worden en wat zijn daarvan de gevolgen, zowel voor het bestuurorgaan als voor de aanvrager zelf? Deze cursus geeft een inkijk in de geheimen van de WOB en is heel goed te volgen, ook voor diegenen die niet dagelijks of direct met WOB vraagstukken bezig zijn.’

Docenten

  • mr.drs. G.H. (Geert) van den Borne

    Senior Jurist
    Ministerie van Buitenlandse Zaken - Directie Juridische Zaken

  • mr. K.J. (Karin) Bregman

    Jurist
    Ministerie van Algemene Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?