Wet open overheid VOL!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
12 september 2022
Doelgroep
Overheidsjuristen
Leerlijn
Nationaal materieel recht
Inschrijven

Prijs € 250,-


In deze basiscursus komen in vogelvlucht de ontwikkeling, de structuur en de dagelijkse praktijk van de Wet open overheid (Woo) aan de orde. Aan de hand van casuïstiek en recente ontwikkelingen zullen de docenten de uitzonderingsgronden, de verhouding tussen de Woo en andere openbaarmakingsregelingen, zoals artikel 68 van de Grondwet (inlichtingenplicht Staten-Generaal) behandelen en praktische handreikingen over de afhandeling van informatieverzoeken geven. Er is ruime gelegenheid voor vragen en het reflecteren op ervaringen van de deelnemers. Ook is het mogelijk om vooraf een casus, een praktijkvoorbeeld of vragen in te dienen.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus heeft u inzicht in de theorie en de praktijk van de Woo en bent u in staat woo-verzoeken af te handelen.


Programma en dagdelen

Maandag 12 september 2022
13:30 - 16:30

'Ik weet weer wat de actuele stand van de wetgeving en de jurisprudentie is op dit terrein!'

'Goede balans tussen theorie en praktijk. Sterk vond ik de afwisseling tussen het werken op een ministerie met een concreet Wob-verzoek en hoe de rechter hiermee omgaat.'

'Ik kende de Wob vooral "van horen zeggen" want ik heb er in de praktijk nauwelijks mee te maken. Soms krijg ik een algemene vraag over of iets "Wob-baar" is en daar kon ik zelfs in algemene zin weinig over zeggen. Dat vond ik een gemis in mijn algemene juridische basiskennis. Ik ben blij dat ik deze cursus heb gevolgd. Nu ken ik de basisprincipes en heb een idee hoe ik moet omgaan met Wob-verzoeken.'

'Ik weet nu beter waar ik bij toekomstige WOB-verzoeken op moet letten en ben op de hoogte van de recente jurisprudentie.'

'Alle belangrijke aspecten van de Wob zijn aan bod gekomen.'

mr. R.A. (Rogier) van der Oord, Senior Juridisch Adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
‘De WOB is een bron van hoofdpijn voor veel ambtenaren. Hij levert heel veel werk op en ook veel vragen. Wat mag wel en wat mag niet openbaar gemaakt worden en wat zijn daarvan de gevolgen, zowel voor het bestuurorgaan als voor de aanvrager zelf? Deze cursus geeft een inkijk in de geheimen van de WOB en is heel goed te volgen, ook voor diegenen die niet dagelijks of direct met WOB vraagstukken bezig zijn.’

Docenten

  • mr. O.Y. (Olaf) Ifzaren

    Jurist
    Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

  • mr. B.N. (Nathan) van der Roest

    Coördinator Wob, integriteit en klachten
    Ministerie van Algemene Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?