Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: transitie voor overheidswerkgevers NIEUW!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
21 september 2017
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 200,-


De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) schakelt de arbeidsverhoudingen van ambtenaren gelijk met de arbeidsverhoudingen in de marktsector. De rechtspositie van een ambtenaar, die nu nog wordt vormgegeven door de (oude) Ambtenarenwet, wijzigt ingrijpend. Het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling komt te vervallen. De tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, komt daarvoor in de plaats. De normalisering betreft een omvangrijke operatie waarin overheidswerkgevers en –werknemers in slechts enkele jaren klaar moeten zijn voor een geheel nieuw rechtsregime.

In deze cursus staan we stil bij de Wnra: wie is straks overheidswerknemer en wie niet? Welk rechtsregime is van toepassing? Wat betekent het overgangsrecht voor de huidige rechtspositie en voor de huidige individuele arbeidsvoorwaarden van ambtenaren? Wat blijft er over van de ambtelijke status? Daarnaast gaan we in op de vraag wat overheidswerkgevers moeten doen om de transitie soepel te laten verlopen, zowel op collectief als individueel niveau. Wilt u antwoord op deze en andere vragen en bijtijds ‘normaliseringsproof’ zijn, schrijf u dan in voor deze cursus.


Resultaat

Na deze cursus:

  • heeft u inzicht in de Wnra, weet u op wie deze wet wél en juist niet betrekking heeft en kent u de bepalingen die de nieuwe ambtelijke status vormgeven;
  • weet u welke veranderingen de normalisering meebrengt voor de overheidswerkgever en weet u wat u tijdig kunt doen voor een soepele transitie.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?