Wegwijs in het EU-recht: actuele inzichten voor de dagelijkse praktijk VERNIEUWD

15 « terug naar overzicht

Startdatum
28 mei 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 1.000,-


Het recht van de Europese Unie heeft ook voor de moderne jurist veel weg van een doolhof annex kruiswoordraadsel: welke Brusselse instelling is nu precies waarvoor verantwoordelijk en waar vind ik in concreto de relevante rechtsgrondslag? Welke procedure is van toepassing voor de aanname van een nieuwe richtlijn en hoe achterhaal ik wat de actuele stand van zaken is? Is dit wetsvoorstel of beleidsvoornemen haalbaar of stuit het op juridische grenzen, bijvoorbeeld ten aanzien van het EU-mededingingsrecht of de staatssteunregels? Van welke recente ontwikkelingen in het interne marktrecht zou ik op de hoogte moeten zijn omdat zij direct gevolgen hebben voor het Nederlandse domein waarbinnen ik werkzaam ben?

In deze cursus lopen we nog eens grondig en kritisch door de hoofdlijnen van het Unierecht, en verkrijgt u een actueel inzicht in onder meer de institutionele structuur, de belangrijkste hedendaagse rechtsbronnen, inbreukacties door de Europese Commissie, kwesties van nationale implementatie, en de huidige stand van zaken omtrent de vier vrijheden (inclusief daardoor beïnvloed nationaal sectoraal beleid).

Hierbij is er uitgebreide aandacht voor de rol van de overheidsjurist, en volop ruimte om eigen casus en knelpunten in te brengen.


Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • Beschikt u over een grondig en actueel inzicht in het functioneren van de Europese Unie, in het bijzonder de werking van de talloze instellingen, organen en agentschappen;

 • Doorziet u volgens welke procedures Europese besluiten tot stand komen, worden uitgevoerd ,of aan rechtelijke toetsing onderworpen moeten worden;

 • Hebt u grip gekregen op de belangrijkste materieelrechtelijke onderwerpen, en hun relevantie voor regelgeving en beleid in Nederland;

 • Kunt u deze kennis en inzichten effectief toepassen bij het voorbereiden van wetgeving, en het adviseren/rapporteren aan collega’s.


Programma en dagdelen

28 mei 2018
13:30 - 16:30 Introductie en institutioneel recht
4 juni 2018
13:30 - 16:30 Rechtsinstrumenten en implementatie
11 juni 2018
13:30 - 16:30 Mededinging (begrip 'onderneming') en staatssteun
18 juni 2018
13:30 - 16:30 Vrij verkeer en harmonisatie (Dienstenrichtlijn)
25 juni 2018
13:30 - 16:30 Rechtsbescherming

Docenten

 • dr. J. (Jotte) Mulder LLM

  Universitair hoofddocent Europees Recht
  Universiteit Utrecht

 • prof.dr. S.A. (Sybe) de Vries

  Hoogleraar EU interne marktrecht en grondrechten, Jean Monnet Leerstoel
  Europa Instituut, Universiteit Utrecht

 • prof.dr. H. (Henri) de Waele

  Hoogleraar Internationaal en Europees recht
  Radboud Universiteit

 • prof.mr. J.W. (Johan) van de Gronden

  Hoogleraar Europees Recht
  Radboud Universiteit

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?