Verhouding private- en overheidsregulering

3 « terug naar overzicht

Startdatum
9 december 2014
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 200,-


Private regulering is in opkomst zoals de code Tabaksblat, het “bel me niet-register”, privacyregels en ecolabels. Daarmee rijzen vragen over de democratische legitimatie, de juridische binding van deze regels en het toezicht erop alsmede over het al dan niet voldoen van deze private normen aan publieke doelstellingen zoals consumenten- en milieubescherming en gelijke mededinging. In deze opleiding staat de vraag centraal hoe de overheid hiermee om dient te gaan bij het opstellen van (handhavings)beleid en wet- en regelgeving. Daarbij worden zowel de juridische als de economische, sociologische en psychologische aspecten belicht.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus kent u de met de opkomst van private regulering gepaard gaande problematiek en mogelijke juridische oplossingen om de wisselwerking tussen private- en overheidsregulering vorm te geven.mr. ing. C.R. (Clarence) van den Berg, Senior juridisch medewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

‘Zelfregulering in relatie tot overheidsregulering is nog steeds actueel. Voor mij een trigger om deel te nemen aan de cursus. Er wordt een bondig beeld gegeven van de verschillende mogelijkheden voor zelfregulering en de verhouding met overheidregulering. Er zijn veel meer mogelijkheden dan de vaak genoemde (NEN)normen. Goed om eens bij stil te staan want in de praktijk kun je er bijna niet omheen. Het aardige van de cursus is ook dat het totstandkomingsproces van één vorm van zelfregulering, in dit geval de Code Tabaksblatt, uitvoerig wordt toegelicht.’