Verdragenrecht in kort bestek

9 « terug naar overzicht

Startdatum
6 februari 2019
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijn
Europees en internationaal recht

Prijs € 600,-


Deze cursus geeft inzicht in de juridische kenmerken van verdragen, alsmede de totstandkoming, ratificatie en toepassing van verdragen en hun doorwerking in het Nederlandse recht. Aan de orde komen het Weens Verdragenverdrag, punten van EU recht, artikelen 93 en 94 van de Grondwet, de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en daarmee samenhangende onderwerpen. Ook wordt gekeken naar onderhandelingen over verdragen. Daarnaast wordt ingegaan op de doorwerking van besluiten van internationale organisaties.

In het laatste dagdeel wordt bijzonder aandacht besteed aan de Nederlandse verdragspraktijk. Hoe voert de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Rijkswet uit? Is een verdrag zonder meer van kracht wanneer het op overheid.nl staat aangemerkt als geldend recht? Wat betekent de structuur van het Koninkrijk voor de verdragspraktijk? Hoe wordt omgegaan met de scheidslijn tussen verdragen en niet-bindende Memoranda of Understanding? De bespreking van voorbeelden uit de praktijk wordt gelardeerd met aandacht voor het buitenlandpolitieke aspect en de Haagse politiek.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht verworven in de totstandkoming, ratificatie, gelding en doorwerking van verdragen en besluiten van internationale organisaties, kent u de consequenties daarvan voor het opstellen van wetgeving en bent u op de hoogte van de procedurele regels die gelden en de uitwerking van verdragen in de Nederlandse rechtsorde.


Programma en dagdelen

Woensdag 6 februari 2019
09:30 - 12:30
Woensdag 13 februari 2019
09:30 - 12:30
Woensdag 20 februari 2019
09:30 - 12:30

Beide docenten brachten de stof ontzettend helder over en er was voldoende ruimte voor voorbeelden uit de praktijk.

Mooi overzicht van het rechtsgebied en sterke docenten!

Docenten

  • mr. drs. J. (Coos) 't Hoen


  • mr.dr. C.M. (Kiki) Brölmann

    Strategisch adviseur Informatiebeleid
    Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?