Verdragenrecht in kort bestek Vernieuwd

9 « terug naar overzicht

Startdatum
14 september 2015
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 600,-


Deze cursus geeft inzicht in de juridische kenmerken van verdragen, alsmede de totstandkoming, ratificatie en toepassing van verdragen en hun doorwerking in het Nederlandse recht. Aan de orde komen het Weens Verdragenverdrag, punten van EU recht, artikelen 93 en 94 van de Grondwet, de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en daarmee samenhangende onderwerpen. Ook wordt gekeken naar onderhandelingen over verdragen. Tenslotte wordt ingegaan op de doorwerking van besluiten van internationale organisaties.

De cursus is uitgebreid met een dagdeel over de Nederlandse verdragspraktijk. Dit dagdeel is ook separaat te volgen.

In het derde een laatste dagdeel wordt bijzonder aandacht besteed aan de Nederlandse verdragspraktijk. Hoe voert de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Rijkswet uit? Is een verdrag zonder meer van kracht wanneer het op overheid.nl staat aangemerkt als geldend recht? Wat betekent de structuur van het Koninkrijk voor de verdragspraktijk? Hoe wordt omgegaan met de scheidslijn tussen verdragen en niet-bindende Memoranda of Understanding? De bespreking van voorbeelden uit de praktijk wordt gelardeerd met aandacht voor het buitenlandpolitieke aspect en de Haagse politiek.


Resultaat

Na deze cursusweet u welke theoretische en praktische aspecten zich bij het sluiten, wijzigen en opzeggen van verdragen kunnen voordoen.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?