Verdragenrecht in kort bestek

9 « terug naar overzicht

Startdatum
7 maart 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Thema's

Prijs € 600,-


Deze cursus geeft inzicht in de juridische kenmerken van verdragen, alsmede de totstandkoming, ratificatie en toepassing van verdragen en hun doorwerking in het Nederlandse recht. Aan de orde komen het Weens Verdragenverdrag, punten van EU recht, artikelen 93 en 94 van de Grondwet, de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en daarmee samenhangende onderwerpen. Ook wordt gekeken naar onderhandelingen over verdragen. Daarnaast wordt ingegaan op de doorwerking van besluiten van internationale organisaties.

In het laatste dagdeel wordt bijzonder aandacht besteed aan de Nederlandse verdragspraktijk. Hoe voert de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Rijkswet uit? Is een verdrag zonder meer van kracht wanneer het op overheid.nl staat aangemerkt als geldend recht? Wat betekent de structuur van het Koninkrijk voor de verdragspraktijk? Hoe wordt omgegaan met de scheidslijn tussen verdragen en niet-bindende Memoranda of Understanding? De bespreking van voorbeelden uit de praktijk wordt gelardeerd met aandacht voor het buitenlandpolitieke aspect en de Haagse politiek.


Resultaat

Na afloop van de cursus

 • heeft u inzicht verworven in de totstandkoming, ratificatie, gelding en doorwerking van verdragen en besluiten van internationale organisaties;

 • kent u de consequenties daarvan voor het opstellen van wetgeving;

 • bent u op de hoogte van de procedurele regels die gelden en de uitwerking van verdragen in de Nederlandse rechtsorde.


Programma en dagdelen

7 maart 2018
09:30 - 12:30
14 maart 2018
09:30 - 12:30
21 maart 2018
09:30 - 12:30

Docenten

 • mr.drs. J. (Coos) ’t Hoen

  Hoofd Afdeling Verdragen
  Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • mr.dr. C.M. (Kiki) Brölmann

  Universitair hoofddocent Internationaal Recht
  Universiteit van Amsterdam

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?