Toekomstgericht reguleren

6 « terug naar overzicht

Startdatum
16 april 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 400,-


Reguleren is bedoeld om bepaalde effecten te bereiken. Om in een casus tot effectieve regulering te komen, ligt het in de rede om gebruik te maken van ervaring die in het verleden met verschillende instrumenten is op gedaan.

Regulering die op een bepaald moment effectief is, kan echter in de toekomst gaan knellen. Dat geldt in het bijzonder op domeinen waar ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen, snel plaatsvinden. Dan is een complicerende factor dat er onzekerheid bestaat over toekomstige ontwikkelingen. Hoe kunnen we bij het ontwerpen van regelgeving rekening houden met onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen? Kunnen we er, bijvoorbeeld, voor zorgen dat regulering zo flexibel is dat het ook in veranderende omstandigheden niet gaat knellen?

In het ochtenddeel gaat over de thema’s effectiviteit (beleidstheorie, ex ante evaluatie) en toekomstgerichtheid (robuustheid en flexibiliteit). In het middagdeel richten we ons op de vraag hoe je je met behulp van de scenariomethode in een concrete casus kunt voorbereiden op (onzekere) toekomstige ontwikkelingen.

Werkvorm: afwisselend theorie en praktische toepassing op casus in subgroepen.


Resultaat

Na afloop van de cursus bent u beter in staat toekomstgerichte regulering te ontwerpen.


Programma en dagdelen

Maandag 16 april 2018
09:30 - 16:30

Docenten

  • dr. P.W. (Peter) van Wijck

    Universitair hoofddocent rechtseconomie
    Universiteit Leiden

  • prof.mr. E. (Bert) Niemeijer

    bijzonder hoogleraar Rechtssociologie - Vrije Universiteit Amsterdam
    Rector Academie voor Wetgeving

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?