Techniekfilosofie: voorbij het instrumentele denken NIEUW!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
9 maart 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 200,-


In toenemende mate wordt technologie ingezet om maatschappelijke problemen op te lossen. Zo worden databases aan elkaar gekoppeld en doorzocht door algoritmes om fraudeurs op te sporen; kinderen krijgen risicoprofielen aangemeten om problemen in hun ontwikkeling vroegtijdig te detecteren; sensoren en slimme camera’s in de publieke ruimte worden ingezet om de openbare orde te handhaven. Zonder twijfel levert technologie vele kansen, maar het is niet louter een neutraal instrument dat probleemloos in elke context kan worden toegepast.

Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe technologie onze blik op de maatschappij kleurt, welke gevolgen dit heeft voor beleid en hoe hiertoe een kritische houding te ontwikkelen. Aan de hand van verschillende casussen zullen we zie hoe technologie sommige zaken helder voor het voetlicht brengt, terwijl andere aspecten juist naar de achtergrond verdwijnen. Systemen kunnen processen stroomlijnen en efficiënter maken, maar tegelijk ook waarden als rechtvaardigheid en privacy onder druk zetten. Wat geldt als een wenselijk of juist onwenselijke uitkomst, wordt mede bepaald door de technologie die we gebruiken.


Resultaat

Na deze bijeenkomst bent u in staat om de filosofische en ethische implicaties van het gebruik van technologie te analyseren en mogelijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan te identificeren.


Programma en dagdelen

Vrijdag 9 maart 2018
09:30 - 12:30

Docenten

  • dr. E.L.O. (Esther) Keymolen

    Universitair docent eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie,
    Universiteit Leiden


Deze cursus op maat?