Subsidierecht maart 2018 VOL!

9 « terug naar overzicht

Startdatum
15 maart 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen.
Leerlijnen

Prijs € 600,-


Voor overheden is het verlenen van subsidie één van de belangrijkste instrumenten om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Er zijn dan ook verbijsterend veel subsidies, gericht op een grote diversiteit aan activiteiten. Alleen al in 2010 werd op rijksniveau via 620 verschillende instrumenten ruim 6 miljard euro aan subsidie verleend. In deze cursus wordt het juridische kader en het actuele rijksbeleid met betrekking tot subsidie belicht, evenals belangrijke thema's uit de praktijk zoals incidentele subsidies, Uniform subsidiekader, horizonbepalingen, terugvordering, de 'boetewet' en afbouw van duursubsidie. Op verzoek kunnen eventueel ook andere thema's aan de orde komen.

Wat naar nationaal recht subsidie is, is Europeesrechtelijk gezien vaak ‘staatssteun’. Het onderwerp staatssteun is één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid. Hieraan wordt dan ook apart aandacht besteed. Sinds de modernisering van het EU staatssteunbeleid (SAM) ligt er een grotere ex-ante verantwoordelijkheid voor juiste steunverlening bij de steunverlenende instanties. In dit dagdeel worden de belangrijkste kaders belicht waarbinnen steun wel mogelijk is en wat gevolgen zijn bij het niet (juist) toepassen van de steunregels. Daarbij wordt ook stilgestaan bij hoe de steunfunctie in Nederland is georganiseerd zodat u weet bij wie u hulp kunt inroepen.


Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • kunt u beoordelen of sprake is van subsidie en/of van staatssteun;

 • kent u het juridisch kader voor verlening, vaststelling, wijziging en intrekking van subsidie;

 • bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor subsidieverlening;

 • kent u de steunkaders voor het toelaatbaar verstrekken van staatssteun en weet u die te vinden op de site van DG Mededinging

 • weet u van de gevolgen zijn van het niet (juist) toepassen van de steunregels.


Programma en dagdelen

15 maart 2018
13:30 - 16:30 Subsidierecht: algemeen
22 maart 2018
13:30 - 16:30 Staatssteun
29 maart 2018
13:30 - 16:30 Subsidierecht: Capita selecta

Docenten

 • mr. E.P. (Els) Koorstra

  Coördinerend jurist WJZ
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • mr. H.J.H.L. (Lennart) Kortes

  Hoofd van de afdeling Staftaken en wetgevingsadvies, directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering
  Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?