Regelgeven met kennis van beslisgedrag

9 « terug naar overzicht

Startdatum
18 januari 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten voor rijksjuristen

Prijs € 750,-


Welke psychologische mechanismen maken dat regels wel of juist niet worden nageleefd? En kan de wetgever regelgeving effectiever inzetten door daarmee rekening te houden? Deze twee vragen staan in deze cursus centraal. Een puur juridische benadering leidt in de praktijk immers niet altijd tot het gewenste gedrag van burgers en organisaties. Zelfs wie weet wat de bedoeling is en ook van plan is dat te doen, slaagt er niet altijd in deze goede voornemens ten uitvoer te brengen (‘weten is nog geen doen’). Om daarop beter te kunnen inspelen, zal de docent eerst een aantal basis principes van de psychologie van beslisgedrag uiteenzetten. Vervolgens wordt samen met de deelnemers, mede aan de hand van de Tafel van Elf en het interventiekompas, bezien welke implicaties de (ir)rationele gronden van beslisgedrag voor regelgeving en handhaving kunnen hebben. 

Lotte van Dillen is universitair hoofddocent bij de vakgroep psychologie aan de Universiteit van Leiden. Zij treedt in deze cursus op namens het Kurt Lewin Institute 
https://psychologievansociaalgedrag.nl/ 

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘psychologische inzichten voor rijksjuristen.’ In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/ 

 

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u beter inzicht in de vaak irrationele gronden voor menselijke beslissingen die effectieve regelgeving en naleving in de weg kunnen staan en heeft u handvatten ontwikkeld om daarop te kunnen anticiperen.


Programma en dagdelen

Woensdag 18 januari 2023
09:30 - 12:30
Woensdag 25 januari 2023
09:30 - 12:30
Woensdag 1 februari 2023
09:30 - 12:30

'De docent probeerde aan de hand van voorbeelden steeds de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Hierdoor gaat de lesstof snel 'leven'.'

'Goede docent, veel voorbeelden en interactie, goede cursus voor de bewustwording over het onderwerp.'

Docenten

  • dr. L.F. (Lotte) van Dillen

    Universitair hoofddocent
    Universiteit Leiden - Faculteit der Sociale Wetenschappen

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?