Recht voor niet-juristen VOL!

« terug naar overzicht

Startdatum
12 november 2019
Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor ondersteunende medewerkers van juridische directies.   
Leerlijn
Nationaal materieel recht

Prijs € 550,-


Let op: alleen inschrijven op uitnodiging!

In de cursus zal de nadruk liggen op het herkennen van de verschillende juridische stukken die bij de directie binnenkomen en die in de directie worden geproduceerd. Inzicht zal worden gegeven in de specifieke kenmerken van die verschillende producten. In de cursus wordt de wijze waarop deze stukken moeten worden behandeld besproken en met voorbeelden toegelicht. 

In de cursus komt aan bod:

• de taken en bevoegdheden van de minster en de staatssecretaris en hun relatie tot het Parlement, de Raad van State en de Koning;
• de ministeriële verantwoordelijkheid met de begrippen mandaat en delegatie;
• de verschillende soorten overheidsorganen en -instellingen (ministerie, agentschap, zelfstandig bestuursorgaan) en hun onderlinge verhoudingen alsmede -in het kort- de Europese instellingen en hun taken;
• de kenmerken van en de procedures voor de verschillende wetgevingsproducten (wet, algemene maatregel van bestuur, Koninklijk besluit, ministeriële regeling en beleidsregel);
• de Wet openbaarheid van bestuur, burgerbrieven en klachten;
• de belangrijkste aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
• een globaal overzicht van de Algemene wet bestuursrecht met
- besluiten, bezwaar en beroep (wat is het);
- het horen van partijen.

De cursus zit vol. Uw aanmelding wordt op een wachtlijst geplaatst. 

Heb je vragen over deze cursus neem dan contact op met Margot Groenhuijsen, opleidingscoördinator maatwerk, op 070-312 98 37 of m.groenhuijsen@acwet.nl. 


Programma en dagdelen

Dinsdag 12 november 2019
11:30 - 14:00
Dinsdag 19 november 2019
11:30 - 14:00
Donderdag 28 november 2019
11:30 - 14:00
Donderdag 12 december 2019
11:30 - 14:00

Docenten

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Plv. afdelingshoofd
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr.drs. P.M. (Pauline) Verhaak

  Privacy officer JenV
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - pSG cluster

 • mr. M.A.A. (Maik) Schumacher

  Senior Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. H.F.Th. (Hugo) Pennarts

  Adviseur
  Ten Holter / Noordam

 • mr. L.J. (Lex) Vogelaar

  Assistent Juridisch Adviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?