Openbaar bestuur en privaatrecht

6 « terug naar overzicht

Startdatum
3 december 2015
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Niveau
Basis
Leerlijnen

Prijs € 400,-


In deze cursus staat het privaatrechtelijk optreden van de overheid centraal. Daarbij komt zowel aan de orde dat de overheid privaatrechtelijk kan handelen, bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een overeenkomst of een convenant als dat de overheid in private gedaante een publieke taak kan vervullen, bijvoorbeeld door middel van een overheidsstichting.

Tijdens deze cursus wordt uitvoerig stilgestaan bij de uiteenlopende situaties waarin de overheid bij de uitvoering van haar taken met de mogelijkheid van de privaatrechtelijke weg wordt geconfronteerd. Wat betekent het dat op privaatrechtelijk overheidsoptreden bestuursrechtelijke normen, zoals zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging, van toepassing zijn?

Daarbij wordt zowel gekeken vanuit wetgevingsperspectief (bijv.: wanneer en hoe kan een convenant worden gesloten als alternatief voor een ministeriële regeling?) als vanuit een rechtsbeschermingsperspectief (bijv.: moet tegen de verrichte bestuurshandeling bij de bestuursrechter of bij de burgerlijke rechter worden opgekomen?).

Eén en ander wordt praktisch toegepast aan de hand van een aantal casusposities.

De docenten Van Ommeren en Van der Veen zullen gelijktijdig aanwezig zijn. De ene docent zal u meer met het wetgevingsperspectief en de andere meer met het rechtsbeschermingsperspectief in aanraking brengen. Zij zullen daarover ook met elkaar in discussie gaan en een aantal concrete casusposities bespreken.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus kunt u:

  • Beter inschatten wanneer de overheid de publiek- of privaatrechtelijke weg moet kiezen;
  • Beter beoordelen of sprake is van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke weg;
  • Beter beoordelen welke normen gelden wanneer de privaatrechtelijke weg is gekozen;
  • Als wetgever beter anticiperen op de mogelijkheid dat er privaatrechtelijke alternatieven worden gezocht.Oud-deelnemers:

  • Heel nuttig om weer stil te staan bij verdieping op eigen vakgebied.

  • Het behandelen van casus maakt een cursus heel levendig. Tegelijkertijd toets je je kennis en daardoor beklijft de cursus ook beter.

  • Interessante materie en goede docenten.

  • Docenten met veel actuele en parate kennis en praktijkervaring.

  • Heldere opbouw (duidelijk afgebakende onderwerpen), afwisseling van de docenten op de verschillende onderwerpen, soepel inspelen op de vragen/wensen van de deelnemers.

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?