Online gedrag en internetconsultatie

6 « terug naar overzicht

Startdatum
5 april 2022
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten voor rijksjuristen
Inschrijven

Prijs € 400,-


Bij het opstellen van regelgeving speelt het internet een steeds grotere rol, met name sinds de invoering van internetconsultatie. Daarmee rijst de vraag of mensen zich online anders gedragen dan offline. En als dat zo is, waarin dat verschil is gelegen. Kortom, met welke factoren hebben we rekening te houden bij online reacties in het regelgevingsproces?

In deze cursus leert u aan de hand van recente inzichten uit het vakgebied van de psychologie welke psychologische processen achter online gedrag schuilgaan,. Daarbij zal Hedy Greijdanus specifiek op de context van internetconsultatie ingaan. Wat zijn mogelijke consequenties van het openbaar maken van reacties gedurende een online consultatie of na sluiting ervan? Welke rol spelen processen van bijvoorbeeld polarisatie en groepsidentiteit? En hoe kunnen deze soms tegen-intuïtieve onderzoeksresultaten bijdragen aan een meer wetenschappelijk gefundeerd gebruik van internetconsultatie? Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen en interactie.

Hedy Greijdanus is als docent-onderzoeker sociale psychologie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de periode van 2016-2018 heeft zij in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onderzoek gedaan naar online en offline (actie-)gedrag rondom de gaswinning.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingenhttps://psychologievansociaalgedrag.nl/


Resultaat

Na deze cursus heeft u meer inzicht in de psychologische componenten van online gedrag en hoe dit wetenschappelijk gefundeerde begrip in internetconsultatie kan worden toegepast.


Programma en dagdelen

Dinsdag 5 april 2022
13:30 - 16:30
Dinsdag 12 april 2022
13:30 - 16:30

Docenten

  • dr. H.J.E. (Hedy) Greijdanus

    Docent/Onderzoeker
    Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?