Onafhankelijk onderzoek

9 « terug naar overzicht

Startdatum
14 mei 2019
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Overheid algemeen
Inschrijven

Prijs € 600,-


De rol van overheidsjuristen bij de opzet, inrichting en uitvoering van onafhankelijke onderzoeken.


Steeds vaker blijkt behoefte te bestaan om zaken te laten onderzoeken, al of niet door een commissie. Het kan gaan om een kortlopend onderzoek naar aanleiding van een klacht die een werkgever over een werknemer heeft ontvangen, maar het kan ook gaan om een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van een zaak die grote beroering in de maatschappij heeft veroorzaakt. Er zijn vele mogelijkheden om onderzoek te (laten) doen, maar kent u die ook? En weet u wat er van u wordt verwacht als u betrokken wordt bij de instelling van een commissie of bij het werk van een commissie, bijvoorbeeld als secretaris? In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in de vele soorten onderzoeken die er zijn en leert u welke mogelijkheden en beperkingen de diverse onderzoeken kennen alsmede hoe het instellen van een commissie verloopt en welke taken er bijvoorbeeld voor de secretaris zijn. Daarbij wordt tevens uitvoerig aandacht geschonken aan de vernieuwde Handreiking die voor het instellen van onderzoekscommissies is opgesteld.

De cursus beslaat drie dagdelen van ieder drie uur. Vooraf wordt een uitgebreide syllabus toegestuurd met daarin achtergrondinformatie over de diverse typen onderzoeken.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om tijdig door te geven of zijzelf ervaring hebben met onderzoek en of er specifieke leerdoelen zijn die zij met hun deelname aan de cursus beogen, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de feitelijke inrichting van de cursus.

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· Kort overzicht van de verschillende vormen van onderzoek die naar aanleiding van een incident kunnen worden ingesteld

· Bespreking van enkele recente voorbeelden van onderzoeken

· Belangrijkste kenmerken van en verschillen tussen de meest voorkomende typen onderzoek

· Rechten en plichten van degenen die in een onderzoek worden betrokken

· Hoe komt een commissie aan informatie en wat is daarbij de rol van het ministerie?

· Beginselen van behoorlijk onderzoek

· Het Instellingsbesluit: wat moet daarin worden opgenomen?

· De vernieuwde Handreiking


Resultaat

Na afloop van deze cursus…

… kent u bijvoorbeeld het verschil tussen een parlementaire enquête en het onderzoek door een commissie die door een bewindspersoon of door de regering wordt ingesteld;

en heeft u inzicht in:

…het instellen van onderzoekscommissies en de vragen die daarbij komen kijken;

…de bevoegdheden van onderzoekscommissies en de verplichtingen die al of niet kunnen worden opgelegd aan de personen en instellingen die worden onderzocht;

…de taakverdeling tussen het instellende ministerie, de leden van de onderzoekscommissie en het secretariaat;

…de taken van het secretariaat, onderzoekers e.d.;

…de rechten en plichten van betrokkenen;

…de verhouding tot andere instanties (inspecties, openbaar ministerie, Onderzoeksraad voor veiligheid e.d.).


Programma en dagdelen

Dinsdag 14 mei 2019
13:30 - 16:30 Algemene inleiding plus aantal specifieke thema’s
Dinsdag 21 mei 2019
13:30 - 16:30 Nieuwe Handreiking/Beginselen van behoorlijk onderzoek
Dinsdag 28 mei 2019
13:30 - 16:30 Ervaringen WODC/vervolg bijzondere thema’s en afsluiting/Vervolg bijzondere thema’s en afsluiting

Docenten

 • mr. P.J. (Paul) van der Flier

  Lid Beklagkamer
  Gerechtshof Den Haag

 • mr. A.Th.G.M. (Lex) de Lange

  Raadadviseur in algemene dienst
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • mr. W.M. (Wanda) Weeber

  Senior Wetgevingsjurist
  Ministerie van Financiën - Generale Thesaurie

 • mr. J.P. (Jeroen) Denkers

  Juridisch Adviseur
  Inspectie Justitie en Veiligheid

 • drs. R. (Richard) de Wit

  Adviseur Bureau Secretaris Generaal
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?