Onafhankelijk onderzoek NIEUW!

12 « terug naar overzicht

Startdatum
16 maart 2017
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Niveau
Verdieping
Leerlijnen

Prijs € 800,-


De rol van overheidsjuristen bij de opzet, inrichting en uitvoering van onafhankelijke onderzoeken.

Steeds vaker blijkt behoefte te bestaan om zaken te laten onderzoeken, al of niet door een commissie. Het kan gaan om een kortlopend onderzoek naar aanleiding van een klacht die een werkgever over een werknemer heeft ontvangen, maar het kan ook gaan om een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van een zaak die grote beroering in de maatschappij heeft veroorzaakt. Er zijn vele mogelijkheden om onderzoek te (laten) doen, maar kent u die ook? En weet u wat er van u wordt verwacht als u betrokken wordt bij het werk van een commissie, bijvoorbeeld als secretaris? In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in de vele soorten onderzoeken die er zijn en leert u welke mogelijkheden en beperkingen de diverse onderzoeken kennen alsmede hoe het instellen van een commissie verloopt en welke taken er bijvoorbeeld voor de secretaris zijn.


Resultaat

Na deze cursus:

  • kent u het verschil tussen een parlementaire enquête en het onderzoek door een commissie die door een bewindspersoon of door de regering wordt ingesteld;
en heeft u inzicht in:
  • het instellen van onderzoekscommissies en de vragen die daarbij komen kijken en de procedures die daarvoor bij de Ministeries zijn afgesproken;
  • de bevoegdheden van onderzoekscommissies en de verplichtingen die al of niet kunnen worden opgelegd aan de personen en instellingen die in het onderzoek worden betrokken;
  • de taakverdeling tussen het instellende ministerie, de leden van de onderzoekscommissie en het secretariaat;
  • de taken van het secretariaat, onderzoekers e.d.;
  • de rechten en plichten van betrokkenen;
  • de verhouding tot andere instanties (inspecties, openbaar ministerie, Onderzoeksraad voor veiligheid e.d.);
  • openbaarheid van stukken en dergelijke.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?