Omgaan met technologie: een analytisch beoordelingskader

3 « terug naar overzicht

Startdatum
5 april 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 200,-


Dagelijks komen er nieuwe technologieën en technologische toepassingen op de markt. Vandaag zijn dat smartphones met apps als Airbnb en Uber, morgen zijn het robots die pizza’s bezorgen en boodschappen doen, of gebouwen met zelfreinigende nanomaterialen. Er komen steeds meer digitale platformen en toepassingen van big data die de deeleconomie versterken. Technologie gaat op nieuwe manieren relaties aan met de samenleving en de leefomgeving. Dat levert in veel gevallen aanvullingen en harmonie op, bijvoorbeeld doordat nieuwe mogelijkheden ontstaan voor transport, voor het gebruik van ruimte of voor duurzamer oplossingen. Tegelijkertijd kunnen spanningen en conflicten ontstaan: druk op de openbare ruimte, strijd om werkgelegenheid of nieuwe vormen van schaarste. De uitkomsten van die spanningen en conflicten kunnen verschillen voor diverse belanghebbenden. Daarnaast is technologie zelf niet neutraal. Bij het ontwerp en de toepassing ervan worden impliciet en expliciet keuzes gemaakt die de relaties tussen technologie en samenleving en leefomgeving bepalen.

Op voorhand is niet duidelijk welke gevolgen er zijn en hoe deze moeten worden gewaardeerd. Op welke termijn dienen zij zich aan? Bij welke schaal worden ze relevant? Waarin uiten de gevolgen zich? Wie hebben er belang bij? Welke gevolgen zijn tijdelijk en welke structureel?

Tijdens de cursu zullen prof. mr. N.S.J. Koeman en ir. D.K. Wielenga van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLi) schetsen hoe je technologiegedreven ontwikkelingen strategisch en analytisch kunt benaderen. Deze methode maakt het mogelijk om in de schijnbare chaos een aantal patronen te onderscheiden en gevolgen zichtbaar te maken in de verschillende lagen van de regulerende mechanismen in de samenleving. Hiermee ontstaat richting voor een gesprek over waarden die in het geding zijn en een bijbehorende politieke agenda.


Resultaat

Na deze cursus weet u hoe u technologiegedreven ontwikkelingen strategisch en analytisch kunt benaderen.


Programma en dagdelen

Maandag 15 april 2019
09:30 - 12:30

Docenten

  • dr. P.W. (Peter) van Wijck

    Universitair hoofddocent rechtseconomie
    Universiteit Leiden

  • prof.mr. E. (Bert) Niemeijer

    bijzonder hoogleraar Rechtssociologie - Vrije Universiteit Amsterdam
    Rector Academie voor Wetgeving


Deze cursus op maat?