Management van vertrouwen in de overheid in een diverse maatschappij Online

6 « terug naar overzicht

Startdatum
8 juli 2020
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten voor rijksjuristen

Prijs € 400,-


Vertrouwen in overheidsinstanties vormt de basis voor een gezonde relatie tussen burger en overheid, burgerparticipatie en het naleven van normen en waarden. Nederland is inmiddels echter een diverse maatschappij geworden, waarin sommigen overheidsinstanties, zoals politie, gemeentes of de regering, niet meer vertrouwen. Een werkend diversiteitsbeleid is cruciaal om het vertrouwen in de overheid van mensen met een minderheidsachtergrond te bewaken en te versterken. Kai Jonas biedt in deze cursus inzicht in psychologische processen van vertrouwen (wat leidt tot opbouw van vertrouwen en wat zijn tegenwerkende krachten?) en in de wijze waarop diversiteitsbeleid vertrouwen kan versterken (wat werkt wel/niet en welke interventies zijn mogelijk om minderheidsgroepen meer te betrekken). Om het direct in uw werk te kunnen toepassen, koppelt hij deze kennis aan het integraal afwegingskader (IAK).

Deze cursus belicht het thema uit een burger-overheid interactie perspectief en verdiept uw kennis over (gebrek aan) overheidsvertrouwen met name onder mensen met een migratie- of minderheidsachtergrond. Voor een aanvullende focus op polarisatie processen in de maatschappij is de cursus ‘Integriteit en vertrouwen in een polariserende samenleving’ van Susanne Täuber geschikt.

Kai J. Jonas is hoogleraar toegepaste sociale psychologie bij de faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen in de programmagroep ‘Werk- en sociale psychologie’ van de Universiteit Maastricht, en adjunct professor bij de Jockey Club School of Public health and Primary care van de Chinese University Hong Kong.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/


Resultaat

Na deze cursus heeft u meer inzicht en praktische handvaten om het vertrouwen van de burger in overheidsinstanties te versterken en om een passend diversiteitsbeleid te implementeren.


Programma en dagdelen

Woensdag 8 juli 2020
09:30 - 12:30
Woensdag 15 juli 2020
09:30 - 12:30

Docenten

  • prof. dr. K.J. (Kai) Jonas

    Hoogleraar toegepaste sociale psychologie
    Maastricht University

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?