Leeratelier: Uitvoeringsgericht wetgeven, wetgevingsgericht uitvoeren NIEUW!

6 « terug naar overzicht

Startdatum
13 februari 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en medewerkers beleid en uitvoering
Leerlijn
Overheid algemeen
Inschrijven

Prijs € 500,-


Uitvoering van wetgeving staat in het middelpunt van de belangstelling: hoe zorgen we ervoor dat beslissingen van de overheid rechtmatig en rechtvaardig zijn? Dus conform de democratisch vastgestelde regels én met oog voor de situatie van de mensen om wie het gaat? Dat speelt te meer als de uitvoering geautomatiseerd gebeurt, met behulp van ICT-systemen.
Als we echt werkbare wetten willen, moet de uitvoeringspraktijk al in het ontwerp van de regels worden meegenomen. Maar hoe doe je dat?
In dit leeratelier maken wetgevingsjuristen, beleidsambtenaren en uitvoeringsmedewerkers kennis met de methoden Calculemus-Flint en Wetsanalyse, die ontwikkeld zijn om juridische bronnen gestructureerd te analyseren en te vertalen naar de (digitale) uitvoeringspraktijk. De deelnemers werken samen aan concrete toepassing van de aanpak op stukjes bestaande wetgeving.

Dit leeratelier wordt georganiseerd in samenwerking met de Rijksacademie voor digitalisering en overheid (RADIO).


Resultaat

Na het leeratelier hebben de deelnemers wederzijds inzicht in uitvoeringsaspecten die al bij het ontwerpen van wetgeving aandacht verdienen én in wetgevingsaspecten waarmee de uitvoering rekening kan of moet houden. Daarnaast hebben zij vaardigheden opgedaan voor een effectieve samenwerking met collega’s uit andere disciplines. De opgedane kennis en vaardigheden dragen bij aan een effectievere samenwerking in het proces van beleidsvorming tot aan uitvoering.


Programma en dagdelen

Maandag 13 februari 2023
13:30 - 16:30
Maandag 20 februari 2023
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. M.H.A.F. (Mariette) Lokin

    Principal consultant
    Hooghiemstra & Partners

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?