Kunnen leidinggevenden het ooit goed doen?

3 « terug naar overzicht

Startdatum
30 september 2021
Doelgroep
Juridisch directeuren en MT-leden
Leerlijn
Psychologische inzichten voor rijksjuristen
Inschrijven

Prijs € 400,-


De kwaliteit van leiderschap heeft grote invloed op de productiviteit van de ambtelijke organisatie. Leidinggevenden doen het in de ogen van ondergeschikten echter niet snel goed en er wordt vaak veel over leidinggevenden geroddeld. Dat is vrijwel onvermijdelijk, het is iets waarmee men eenvoudigweg moet leren omgaan. Feit is echter ook dat goede professionals in de praktijk niet altijd de beste leidinggevenden zijn. Leidinggevenden blijken zich niet altijd te realiseren wat hun ondergeschikten verlangen. Bovendien blijken mannen en vrouwen er verschillende leiderschapsstijlen op na te houden. In deze cursus wordt belicht welke functie leiderschap evolutionair bezien vervult, waarom en waarin mannen en vrouwen op dit vlak van elkaar verschillen en welke valkuilen een leidinggevende kan vermijden.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus heeft u meer inzicht in leiderschap en hoe u dat het best kunt invullen.


Programma en dagdelen

Donderdag 30 september 2021
10:00 - 13:00

'Originele invalshoek, prikkelend.'

Docenten

  • prof. dr. A.P. (Bram) Buunk

    Honorary Professor
    Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?