Juridische aspecten van onverplicht tegemoetkomen Aangepast en uitgebreid!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
4 december 2014
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Niveau
Verdieping
Leerlijnen

Prijs € 200,-


Aangepast en uitgebreid i.v.m. nieuwe Handreiking!

De overheid komt regelmatig bepaalde groepen burgers of ondernemers financieel tegemoet uit solidariteit of om bijvoorbeeld juridische procedures te voorkomen. Denk aan zulke uiteenlopende situaties als de vuurwerkramp in Enschede, seksueel misbruik in jeugdinstellingen en rechtmatige maatregelen ter bestrijding van plantenziektes. Bij gebrek aan een duidelijk wetgevingskader voor dit soort tegemoetkomingen staat in deze cursus centraal waar de grens ligt tussen onverplichte en verplichte tegemoetkomingen, welke soorten onverplichte tegemoetkomingen kunnen worden onderscheiden en binnen welke algemene wettelijke kaders deze worden verstrekt (afd. 6.1.10 BW, beginselen van behoorlijk bestuur, staatssteun). Ook wordt aan de hand van concrete casussen ingegaan op de vormgeving van tegemoetkomingen en de voorwaarden waaronder deze in het verleden zijn verstrekt.

Tot slot wordt ingegaan op de zeer recent tot stand gekomen ‘Handreiking onverplichte tegemoetkomingen’ en het afwegingskader dat daaraan ten grondslag ligt.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?