Inspelen op ervaren procedurele rechtvaardigheid

3 « terug naar overzicht

Startdatum
21 november 2022
Doelgroep
Overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten voor rijksjuristen

Prijs € 250,-


Een bezwaarschriftprocedure, een beroepsprocedure of een overheidsbesluit dat als eerlijk en rechtvaardig wordt ervaren, heeft talloze positieve effecten. Te denken valt aan effecten op de acceptatie van het besluit, op het vertrouwen van de maatschappij in de overheid en diens vertegenwoordigers en daarmee ook op de legitimiteit van de overheid. Maar wanneer wordt iets als eerlijk en rechtvaardig ervaren? Welke aspecten van het gedrag van ambtenaren en welke aspecten van de formeel vormgegeven procedure leiden tot deze ervaring? 

In deze cursus zal Hilke Grootelaar eerst ingaan op de voor overheidsjuristen relevante en recente onderzoeksresultaten op het terrein van de ‘ervaren procedurele rechtvaardigheid,’ de subjectieve indruk die betrokken personen zich over de eerlijkheid en rechtvaardigheid van de besluitvormingsprocedure vormen en over de wijze waarop zij daarin worden behandeld. Vervolgens zal zij toelichten hoe overheidsjuristen die inzichten in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen gebruiken. Daarnaast zal zij ook aandacht besteden aan de psychologie van vertrouwen in de overheid en aan het sociaalpsychologische mensbeeld dat contrasteert met het door juristen en economen vaak gebruikte beeld van de homo economicus. Door interactieve oefeningen zullen de deelnemers zelf ervaren dat het ingenomen mensbeeld belangrijke implicaties voor de inrichting van procedures en de schriftelijke en mondelinge interactie met burgers heeft.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘psychologische inzichten voor rijksjuristen.’ In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus weet u hoe u procedureel rechtvaardiger kunt optreden.


Programma en dagdelen

Maandag 21 november 2022
13:30 - 16:30

'De cursus sluit goed aan bij het onderzoek dat over het onderwerp is gedaan'.

'Goed onderwerp, interessante combinatie sociale en juridische wetenschap.'

'Actueel en ruimte voor eigen inbreng.'

Docenten

  • mr. dr. H.A.M. (Hilke) Grootelaar


    Universiteit Utrecht

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?