Identificatie en authenticatie Vernieuwd

6 « terug naar overzicht

Startdatum
24 september 2018
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Thema
Digitalisering en juridische vragen

Prijs € 400,-


Digitale dienstverlening is niet meer weg te denken. We kopen allemaal bij webwinkels, bankieren elektronisch en willen ook dat de overheid - liefst 24/7 - elektronisch bereikbaar is. Om veilig te kunnen inloggen is betrouwbare identificatie (wie ben je?) en authenticatie (ben je wie je zegt te zijn?) nodig. Hiervoor worden door de markt middelen ontwikkeld. Ook de overheid zelf zorgt dat er elektronische identificatiemethoden beschikbaar zijn, denk aan DigiD en de plannen voor een e-NIK en e-rijbewijs. Grensoverschrijdende (toegang tot) digitale dienstverlening wordt Europeesrechtelijk steeds verder geharmoniseerd. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot elkaar? Welke bestaande kaders zijn van toepassing en welke wetgeving is er hierover in voorbereiding? Wat is de relatie met de Awb, met name de onderdelen elektronisch bestuurlijk verkeer en de elektronische handtekening? Hoe krijg je als (wetgevings) jurist zicht op ICT-ontwikkelingen, teneinde juridische vraagstukken te kunnen destilleren en eea - indien nodig en zoveel mogelijk toekomstbestendig - te kunnen 'vertalen' naar regelgeving? Welke onderwerpen regel je wel/niet, op welke manier en in welke instrumenten? Hoe een evenwicht te vinden tussen functionaliteit, rechtszekerheid en flexibiliteit? Hoe zorgen ontwikkelaars van digitale voorzieningen dat de mogelijkheden van techniek voor het voetlicht komen en door beleidsmakers (en politiek!) op waarde worden geschat? Tegen welke problemen lopen ICT-ers in overheidsdienst aan en hoe gaan zij om met ontwikkelingen en druk vanuit de markt?

Deze vraagstukken komen aan de orde in deze cursus, tegen de achtergrond van de wisselwerking techniek-beleid-wetgeving-uitvoering en aan de hand van casus.


Resultaat

Na afloop van de cursus heb je zicht op de actualiteit met betrekking tot de toegang tot de digitale overheid en heb je handvatten voor multidisciplinaire samenwerking in het beleids- en wetgevingsproces.


Programma en dagdelen

24 september 2018
13:30 - 16:30
1 oktober 2018
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr.dr. B. (Barbera) Veltkamp

    Coördinerend wetgevingsjurist
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

  • M.M.B.D. (Margot) Savelkoul

    Projectleider eID
    Logius

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?