Hoe synergie te bereiken tussen recht en beleid? *VOL* NIEUW!

9 « terug naar overzicht

Startdatum
15 november 2017
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 600,-


HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS VOOR DEZE CURSUS IS INMIDDELS AL BEREIKT. U KUNT ZICH NOG WEL INSCHRIJVEN, UW NAAM WORDT DAN OP DE WACHTLIJST GEPLAATST. ALS ER EEN PLEK VRIJKOMT NEMEN WIJ CONTACT MET U OP!

‘Hoe beleid recht krom maakt en andersom’

Het wetgevingsproces is steeds meer ‘vermaatschappelijkt’ en onderdeel geworden van het beleidsproces. Daarmee is ook het ambachtelijke wetgevingswerk van aard en inhoud veranderd. Maatschappelijke, politieke en bestuurlijke factoren en actoren bepalen of wetgeving tot stand komt en wat de inhoud ervan is. Om het wetgevingsproces zo effectief mogelijk te kunnen inrichten en naar een goed resultaat te leiden, is kennis van en inzicht in enkele beleidstheorieën noodzakelijk. Veel wetgeving heeft als doel menselijk gedrag te beïnvloeden en te reguleren vanuit rechtsstatelijke principes. In de bestuurskunde is daarom steeds meer aandacht voor de vraag hoe kennis over menselijk gedrag bij beleids- en wetgevingsprocessen kan worden betrokken om tot meer legitieme en effectieve overheidsmaatregelen te komen. Een resultaat daarvan kan wetgeving zijn. De opkomst van het begrip ‘governance’ verwijst daarbij naar het grotere belang dat wordt toegekend aan de maatschappelijke omgeving bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Het lastige maar uitdagende is dat de contexten die daarbij een rol spelen of bepalend zijn, telkens anders zijn. Dat maakt maatwerk noodzakelijk.

De basis wordt gelegd in het begin. Overheidsbeleid is veelal een reactie op maatschappelijke problemen. Vanaf het moment dat een probleem zich aandient, is er strijd om de probleemdefinitie. Moet het probleem wel door de overheid worden aangepakt of ligt dit meer op de weg van anderen (ondernemers, consumenten, maatschappelijke organisaties)? Over wat voor een probleem hebben we het en wiens probleem is het eigenlijk? En wat betekent dat voor het vervolg?

In deze cursus worden drie basistheorieën over beleidsvorming uitgewerkt en aan de hand van diverse praktische voorbeelden toegelicht. Het gaat om respectievelijk het barrièremodel, het stromenmodel en het synthesemodel. Leren van en discussiëren met elkaar is daarbij een essentieel onderdeel om tot betere inzichten te komen.


Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de kenmerken en dynamiek van beleidsprocessen (via o.a. de analytische en de politieke benadering), kunt u bepalen op welke wijze de meeste effectieve procesarchitectuur te kiezen is en kunt u deze toepassen (maatwerk) op eigen voorbeelden c.q. casuïstiek.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?