Hoe synergie te bereiken tussen recht en beleid?

9 « terug naar overzicht

Startdatum
21 november 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en Wetgevingsjuristen
Leerlijnen
Nationaal materieel recht, Bestuurlijk adviseren

Prijs € 600,-


‘Hoe beleid recht krom maakt en andersom’Het wetgevingsproces is steeds meer ‘vermaatschappelijkt’ en onderdeel geworden van het beleidsproces. Daarmee is ook het werk als ambachtelijke wetgevingsjurist van aard en inhoud aan het veranderen. Maatschappelijke, politieke en bestuurlijke factoren en actoren bepalen of wetgeving tot stand komt en wat de inhoud ervan is. Om het wetgevingsproces zo effectief mogelijk te kunnen inrichten en naar een goed resultaat te leiden, is kennis van en inzicht in enkele beleidstheorieën noodzakelijk. Daarmee krijgt het proces meer nadruk dan de inhoud.

Veel wetgeving heeft tot doel menselijk gedrag te beïnvloeden en te reguleren vanuit rechtsstatelijke principes. In de bestuurskunde is daarom steeds meer aandacht voor de vraag hoe kennis over menselijk gedrag bij beleids- en wetgevingsprocessen kan worden betrokken om tot meer legitieme en effectieve overheidsmaatregelen te komen. Een resultaat daarvan kan wetgeving zijn. De opkomst van het begrip ‘governance’ verwijst daarbij naar het grotere belang dat wordt toegekend aan de maatschappelijke omgeving bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Het lastige maar uitdagende is dat de contexten die daarbij een rol spelen of bepalend zijn, telkens anders zijn. Dat maakt een toegesneden procesarchitectuur noodzakelijk.

Overheidsbeleid is veelal een reactie op maatschappelijke problemen. De basis wordt gelegd in het begin. Vanaf het moment dat een probleem zich aandient, is er strijd om de probleemdefinitie. Moet het probleem wel door de overheid worden aangepakt of ligt dit meer op de weg van anderen (ondernemers, consumenten, maatschappelijke organisaties)? Over wat voor een probleem hebben we het en wiens probleem is het eigenlijk? En wat betekent dat voor het vervolg?

In deze cursus worden drie basistheorieën over beleidsvorming uitgewerkt en aan de hand van diverse praktische voorbeelden toegelicht. Het gaat om respectievelijk het barrièremodel, het stromenmodel en het synthesemodel. Leren van en discussiëren met elkaar is daarbij een essentieel onderdeel om tot betere inzichten te komen.


Resultaat

Na afloop van de cursus:

• heeft u inzicht in de kenmerken en dynamiek van beleidsprocessen (via o.a. de analytische en de politieke benadering);

• kunt u bepalen op welke wijze de meeste effectieve procesarchitectuur te kiezen is en

• hebt u, samen met een andere cursist, deze kennis toegepast op een eigen voorbeeld c.q. casuïstiek in de vorm van een voorbereidingsopdracht.


Programma en dagdelen

21 november 2018
13:30 - 16:30
28 november 2018
13:30 - 16:30
12 december 2018
13:30 - 16:30

Docenten

  • dr. G.H. (Gerrit) Hagelstein

    Griffier
    Gemeente Ede

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?