Handhavingsstelsels: een zoektocht naar consistentie *VOL* NIEUW!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
1 februari 2018
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en Overheidsjuristen
Thema's

Prijs € 200,-


HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS VOOR DEZE CURSUS IS INMIDDELS AL BEREIKT. U KUNT ZICH NOG WEL INSCHRIJVEN, UW NAAM WORDT DAN OP DE WACHTLIJST GEPLAATST. ALS ER EEN PLEK VRIJKOMT NEMEN WIJ CONTACT MET U OP!

Sinds haar introductie heeft de bestuurlijke boete een hoge vlucht genomen. Waar dit bestuursrechtelijke handhavingsinstrument aanvankelijk voor lichte, veelvoorkomende overtredingen was bedoeld, wordt zij nu ook regelmatig opgelegd voor zware, complexe overtredingen waarbij de boetes hoog kunnen oplopen. Tegelijkertijd is in het strafrecht het instrument van de strafbeschikking ontwikkeld, wat inhoudt dat de officier van Justitie of andere bestuursorganen buiten de rechter om straffen kunnen opleggen. Hoewel beide handhavingsstelsels zich betrekkelijk onafhankelijk van elkaar op allerlei verschillende terreinen hebben ontwikkeld, zijn zij ook in een aantal opzichten naar elkaar toegegroeid. Dit stelt wetgevers en handhavers in de praktijk voor lastige keuzes. In deze cursus komen deze dilemma’s aan de orde en wordt ingegaan op het belang van het streven naar consistentie in regelgeving, beleid en handhaving. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk kunnen uiteraard geen pasklare antwoorden worden gegeven. U krijgt echter wel de achtergrond, de praktische context en de bouwstenen aangereikt om een gefundeerde keuze te kunnen maken.


Resultaat

Na deze cursus beschikt u over actuele kennis van en inzicht in de relevante factoren die bij de keuze tussen een bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk handhavingsstelsel aan de orde zijn en over inzicht in de noodzaak om naar consistentie tussen beide stelsels te blijven streven.


Programma en dagdelen

1 februari 2018
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. dr. J.T.K. (Jan Tom) Bos

    Raadadviseur in algemene dienst
    Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?