Handhavingsstelsels: een zoektocht naar consistentie

3 « terug naar overzicht

Startdatum
7 februari 2019
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en Overheidsjuristen
Leerlijn
Nationaal materieel recht

Prijs € 200,-


Sinds haar introductie heeft de bestuurlijke boete een hoge vlucht genomen. Waar dit bestuursrechtelijke handhavingsinstrument aanvankelijk voor lichte, veelvoorkomende overtredingen was bedoeld, wordt zij nu ook regelmatig opgelegd voor zware, complexe overtredingen waarbij de boetes hoog kunnen oplopen. Tegelijkertijd is in het strafrecht het instrument van de strafbeschikking ontwikkeld, wat inhoudt dat de officier van Justitie of andere bestuursorganen buiten de rechter om straffen kunnen opleggen. Hoewel beide handhavingsstelsels zich betrekkelijk onafhankelijk van elkaar op allerlei verschillende terreinen hebben ontwikkeld, zijn zij ook in een aantal opzichten naar elkaar toegegroeid. Dit stelt wetgevers en handhavers in de praktijk voor lastige keuzes. In deze cursus komen deze dilemma’s aan de orde en wordt ingegaan op het belang van het streven naar consistentie in regelgeving, beleid en handhaving. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk kunnen uiteraard geen pasklare antwoorden worden gegeven. U krijgt echter wel de achtergrond, de praktische context en de bouwstenen aangereikt om een gefundeerde keuze te kunnen maken.

mr.dr. J.T.K. Bos is Oud-directeur wetgeving en juridische zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie; hij was betrokken bij de kabinetsreactie op het ongevraagd advies van de Raad van State inzake sanctiestelsels (W03.15.0138/II)

 

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus beschikt u over actuele kennis van en inzicht in de relevante factoren die bij de keuze tussen een bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk handhavingsstelsel aan de orde zijn en over inzicht in de noodzaak om naar consistentie tussen beide stelsels te blijven streven.


Programma en dagdelen

7 februari 2019
13:30 - 16:30

Versterking van beeld van de historie, achtergronden en onderlinge verbanden van / tussen de handhavingsinstrumenten; nauw aansluitend bij de belevingswereld en praktijk van de departementsjuristen.

Docenten

  • mr. J.T.K. (Jan Tom) Bos

    Oud-directeur WJZ Ministerie JenV

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?