Grondrechten in de rechtspraktijk

6 « terug naar overzicht

Startdatum
4 oktober 2016
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 400,-


Grondrechten beschermen burgers tegenover de overheid en soms (indirect) burgers tegenover elkaar. Zo gaat dat in een democratische rechtsstaat. Soms begrenst de beschermingsfunctie het overheidshandelen, soms verplicht zij de overheid juist om tot handelen over te gaan. Alle ministeries hebbenop een of andere manier daarmee te maken bij het opstellen van beleid en wet- en regelgeving. Ter illustratie kan worden gedacht aan de vraag:

  • of sociale bijstandsrechercheurs huisbezoeken mogen afleggen ter handhaving van het sociale zekerheidsrecht;

  • of subsidie mag worden verstrekt aan een maatschappelijke organisatie op religieuze grondslag;

  • welke randvoorwaarden zijn vereist voor het gebruik door de overheid van autonummerplaat gegevens of voor de bevoegdheid tot preventief fouilleren;

  • of, en zo ja onder welk voorwaarden, eigendomsrechten kunnen worden ingeperkt en of er wel voldoende inspanningen worden verricht om bepaalde klimaatdoelstellingen te realiseren.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus

  • is uw kennis van de grondrechten aangevuld dan wel opgefrist;
  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen;
  • beschikt u over hulpbronnen en handvatten om kritisch na te denken over de noodzaak en inhoud van beleid en wetgeving gegeven de daarvoor geldende grondrechtelijke randvoorwaarden en kwaliteitseisen.mr. M.W. (Marcel) Griffioen, Jurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

‘De cursus Grondrechten in de rechtspraktijk biedt in vogelvlucht een overzicht van de diverse grondrechten en hun rechtsbronnen. Daarbij wordt ook hun ontwikkeling geschetst en dieper ingegaan op enkele specifieke grondrechten. Na afloop was mijn conclusie: grondrechten werken meer door in het alledaagse recht dan dat ik tevoren had beseft.’

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?