Gemeente in de teugels - Decentralisatie vanuit het perspectief van de centrale overheid NIEUW

6 « terug naar overzicht

Startdatum
23 november 2016
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 400,-


Door de grootschalige decentralisaties is de vraag actueel hoe de onderlinge verhouding is of zou moeten zijn tussen de centrale overheid en de gedecentraliseerde overheden. Welke mogelijkheden en onmogelijkheden tot sturing bestaan er (of zouden wenselijk zijn) vanuit het perspectief van de centrale overheid. Deze vragen staan in deze cursus centraal waarbij vooral op de verhouding met gemeenten zal worden ingegaan. Zonder gedegen kennis over deze verhouding is het risico groot dat zich onverwachte neveneffecten van beleid en wetgeving in de uitvoering voordoen. Om die reden wordt bezien wat stelselverantwoordelijkheid inhoudt en hoe deze richting gemeenten kan worden geactiveerd. Daarnaast wordt belicht welke rol Europa heeft in het ‘oude huis van Thorbecke’, wanneer welke toezichtsbevoegdheden kunnen worden ingezet en op welke manier financiën een rol spelen in de sturingsmogelijkheden die de centrale overheid heeft. Op interactieve wijze zal steeds worden getracht antwoorden op de diverse vragen te formuleren.


Resultaat

Na deze cursus heeft u inzicht in:

  • het nationale en Europese juridische kader waarin decentralisaties plaatsvinden;
  • de mogelijkheden van centrale sturings- en verantwoordingsprocessen;
  • de verscheidenheid aan decentrale samenwerkingsvormen;
  • de bestuurlijke verhoudingen op decentraal niveau.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?