Effectief overtuigen I Gesprekken en regiestijlen

12 « terug naar overzicht

Startdatum
14 september 2017
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 1.000,-


Het inzetten van juridische expertise in een politiek-bestuurlijke omgeving vergt goede communicatieve vaardigheden. Niet alleen vakgenoten maar ook collega’s uit andere disciplines moeten immers worden overtuigd. Evenals uitvoerders, handhavers en andere belanghebbenden. En dat zowel op (inter)departementaal als (inter)nationaal niveau, binnen steeds kortere tijd. Deze training biedt de mogelijkheid de eigen gespreksvaardigheden te optimaliseren. Aan de orde komt hoe de regie in een professionele relatie wordt gevoerd (aan de hand van gespreksvaardigheden als actief luisteren, acteren op zowel inhoud, proces als relatieniveau, verschillende regiestijlen en interventietechnieken) en hoe met weerstand kan worden omgegaan.

De training wordt voor iedere cursist op maat gemaakt door een intakeformulier of indien gewenst een gesprek en de mogelijkheid om aan de hand van eigen casuïstiek te oefenen. De kleine groep van maximaal 8 cursisten garandeert persoonlijke aandacht voor elke cursist.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de training kent u uw persoonlijke communicatiestijl; kunt u uw communicatie afstemmen op de communicatiestijl van uw gesprekspartner zonder uw eigen stijl geweld aan te doen en kunt u regie voeren in professionele relaties en omgaan met weerstand.‘De training sloot nog meer aan bij mijn behoefte, dan ik daarvoor dacht. Het was erg nuttig om te leren hoe je zelf in elkaar zit, wat je valkuilen zijn en hoe je daarmee om moet gaan.’


‘De training sloot naadloos aan wat ik in mijn werkomgeving nodig heb.’


‘Zeer goed aansluitend bij mijn praktijksituatie. Goed samengestelde groep met rijkscollega's uit uiteenlopende (onderdelen van) ministeries maar met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau. Uitmuntend samenspel tussen trainer en acteur. Zeer goed in het relevante Haagse wereldje ingevoerde trainer. Adequate groepsomvang en doelgerichte herhalingen van geleerde stof. Prima mix van groepsleren en aandacht voor een individuele benadering. Zelden zo positief geweest over een training!’

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?