De Wet bescherming persoonsgegevens en de publieke sector

9 « terug naar overzicht

Startdatum
25 november 2015
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 600,-


In deze cursus staat de Wet bescherming persoonsgegevens centraal. Daarbij ligt de nadruk op de verwerking van persoonsgegevens in de publieke sector. Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan het spanningsveld tussen enerzijds dataprotectie & privacy en anderzijds andere beleidsdoelstellingen. Gedacht kan dan worden aan (keten)samenwerking, hergebruik van overheidsinformatie, opsporingsbelangen etc. Aan de hand van recente ontwikkelingen worden speelveld, spel en spelers in kaart gebracht. Daarbij komen onderwerpen en ontwikkelingen zoals de decentralisaties in het sociaal domein, gegevensuitwisseling op het terrein van fraudebestrijding, de opkomst van Smart Cities en dataretentie aan de orde. Ook wordt een blik vooruit geworpen op de herziening van het Europese kader voor de bescherming van persoonsgegevens. De regels voor de verwerking van persoonsgegevens en genoemde ontwikkelingen zullen vanuit diverse invalshoeken, zoals de advocatuur, de toezichthouder en de wetenschap, worden belicht. Er is uiteraard ruime gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren met mededeelnemers en docenten.


Resultaat

Na deze cursus

  • herkent u wanneer privacywetgeving van toepassing kan zijn en weet u welke oplossingsrichtingen er zijn;
  • kunt u een meer bewuste afweging maken tussen de bescherming van persoonsgegevens en andere beleidsdoelen;
  • is uw kennis over de nationale en Europese ontwikkelingen over de bescherming van persoonsgegevens ‘up to date’.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?