De verhouding tussen wettelijke regulering en zelf- en coregulering Vernieuwd

4 « terug naar overzicht

Startdatum
8 december 2015
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 250,-


In de praktijk komt regelmatig de vraag aan de orde of en wanneer het wettelijk verankeren van zelfregulering nuttig is. Te denken valt aan de code Tabaksblat, het 'bel me niet-register', privacyregels en ecolabels. Daarmee rijzen vragen over de democratische legitimatie, de juridische binding van deze regels en het toezicht erop alsmede over het al dan niet voldoen van deze private normen aan publieke doelstellingen zoals consumenten- en milieubescherming en gelijke mededinging. In deze cursus staat de vraag centraal hoe de overheid hiermee om dient te gaan bij het opstellen van (handhavings)beleid en bij wet- en regelgeving. Aan de hand van een casus worden zowel de juridische als de economische, sociologische en psychologische aspecten belicht. Daarbij wordt inzicht geboden in de voorwaarden voor effectieve zelf- en coregulering en worden succesvolle en falende praktijkvoorbeelden gegeven.


Resultaat

Na afloop van deze cursusheeft u meer inzicht in de wisselwerking tussen wetgeving en zelf- en coregulering waardoor u daarvan beter gebruik kan maken bij het opstellen van beleid en wet- en regelgeving.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?