De toepasselijkheid van de grondrechten van de Europese Unie

3 « terug naar overzicht

Startdatum
5 oktober 2021
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Europees en internationaal recht
Inschrijven

Prijs € 200,-


Let op: deze cursus is gelijk aan het tweede dagdeel van de basiscursus Grondrechten van de Europese Unie!

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU) is bindend sinds 1 december 2009 en bevat een breed scala aan grondrechten. Nu het recht van de EU een steeds grotere rol speelt op allerlei terreinen, worden ook de EU grondrechten relevanter. Bijzonder is dat het Handvest niet zonder meer van toepassing is, maar enkel op overheidshandelingen die vallen binnen de context van het Unierecht. Dit is een verschil met het EVRM. Een noodzakelijke voorvraag is daarom of het Handvest op specifieke overheidshandelingen van toepassing is. Deze vraag dient op basis van artikel 51, lid 1, van het Handvest te worden beantwoord. Een bepaling die in de praktijk niet altijd eenvoudig valt toe te passen.

In deze cursus leert u hoe u dit het best kunt doen door een combinatie van kennisoverdracht en praktische oefening. Er is ook ruimte om eigen casus in te brengen.

"Door EU Bureau voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) ter gelegenheid van 10 jaar EU Handvest genoemd als goed voorbeeld: https://fra.europa.eu/en/publication/2019/charter-10th-anniversary-views-civil-society-nhris

Mirjam de Mol is raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, onderzoeker aan het Maastricht Centre of European Law van de Universiteit Maastricht en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Ze heeft tevens voor het Grondrechten Agentschap van de EU (FRA) een handboek voor wetgevers geschreven over het Handvest, alsmede een online stappenplan voor Art. 51 van het Handvest. Voorheen werkte ze onder meer als senior jurist bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus;

  • weet u op welke overheidshandelingen de EU-grondrechten van toepassing zijn;
  • heeft u inzicht in de ratio en werking van artikel 51, lid 1, van het Handvest en
  • kunt u deze kennis toepassen in uw werk als wetgevings- of overheidsjurist.


Programma en dagdelen

Dinsdag 5 oktober 2021
09:30 - 12:30

'Sterke verbetering van inzicht in de toepassing van het Handvest.'

'Snelle en toch degelijke informatieoverdracht op een specifiek juridisch veld.'

Docenten

  • mr. dr. M. (Mirjam) de Mol

    Raadsheer-plaatsvervanger
    College van Beroep voor het bedrijfsleven

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?