Budgettair beleid

9 « terug naar overzicht

Startdatum
3 oktober 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Leerlijn
Overheid algemeen

Prijs € 600,-


Voor juristen is van belang dat zij de regels voor goed financieel beheer kunnen toepassen en op de begroting en de financiële verantwoording kunnen anticiperen. In deze cursus komt daartoe het budgettaire beleid van de Rijksoverheid aan de orde. In de eerste sessie komen de eisen die de Comptabiliteitswet stelt aan de financiën van het Rijk aan de orde. Daarnaast wordt de jaarlijkse begrotingscyclus behandeld. Hoe zit de begrotingscyclus in elkaar van de Miljoenennota tot de Verantwoordingsdag? En wie zijn daar allemaal bij betrokken? In de tweede sessie wordt bezien op welke manier de verschillende ministeries in de praktijk omgaan met de financiële paragraaf in toelichtingen en beleidsnota’s. De laatste sessie is gewijd aan hoe het begrotingsbeleid werkt. Wat is trendmatig begrotingsbeleid, en wat betekent dat voor beleidsmakers? Hoe staan de overheidsfinanciën er eigenlijk voor? En hoe komt het begrotingsbeleid precies tot stand?

Deze cursus is ook opengesteld voor trainees.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus weet u hoe het budgettaire beleid van de overheid in elkaar zit en welke rol juristen daarin kunnen en moeten spelen.


Programma en dagdelen

Woensdag 3 oktober 2018
09:30 - 12:30
Woensdag 10 oktober 2018
09:30 - 12:30
Woensdag 17 oktober 2018
09:30 - 12:30

'Cursus geeft mooi overzicht van de wereld van het budgettair beleid.'

'Deskundige en toegankelijke docenten.'

'Duidelijke verhalen waardoor de materie op een heldere manier werd overgebracht en goed te begrijpen is voor een leek.'

Docenten

 • mr. R.A. (Roos) Koppenol

  Jurist
  Ministerie van Financiën - DG Rijksbegroting

 • drs. H.G.M. (Henk) Keijzer

  Coördinator begroting/Plv. Hoofd
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

 • G.J. (Gert) Masschelein

  Coordinerend beleidsmedewerker
  Ministerie van Financiën - DG Rijksbegroting

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?