Blockchain en smart contracts Online

3 « terug naar overzicht

Startdatum
20 april 2021
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Digitalisering en juridische vragen
Inschrijven

Prijs € 200,-


In het bedrijfsleven en bij de overheid is grote belangstelling gerezen voor bitcoin, in het bijzonder voor de onderliggende techniek ervan: blockchain. Deze techniek maakt het mogelijk om gedecentraliseerd transacties te verwerken en een administratie bij te houden, zonder dat externe partijen dit kunnen beïnvloeden. Dit zou het mogelijk maken om in het betalingsverkeer de banken te omzeilen of om publieke registers op te stellen zonder officiële instantie. Daarnaast zou het ook mogelijk worden om smart contracts te maken, contracten die zelf zorgdragen voor de uitvoering van betalingen en het inroepen van sancties. Als gevolg daarvan zou ook de rol van contractjuristen sterk wijzigen.

Voor de overheid zijn deze ontwikkelingen potentieel van groot belang. Enerzijds biedt de blockchain mogelijkheden om overheidssystemen, zoals het kadaster te hervormen. Anderzijds roept deze techniek vragen op over de gewenste vorm van regulering. In deze cursus wordt u ingevoerd in de techniek van de blockchain. Vervolgens zullen verschillende ontwikkelingen op basis van de blockchain worden besproken en bediscussieerd, met aandacht voor de juridische consequenties van een en ander, zowel wat betreft de (juridische) praktijk als ten aanzien van bestaande en toekomstige regulering. Hierbij zal uitvoerig worden ingegaan op smart contracts. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na de cursus weet u wat blockchain inhoudt en kunt u de daarmee gepaard gaande juridische vragen beter duiden.


Programma en dagdelen

Dinsdag 20 april 2021
09:30 - 12:30

‘Ik heb nu meer kennis over het onderwerp blockchain en smart contracts, de context waarin het onderwerp speelt en de evt. praktische kant voor mijn eigen werkzaamheden.’

mr. M.H.A.F. (Mariette) Lokin, Juridisch adviseur bij het Ministerie van Financiën

‘In de cursus wordt helder uitgelegd hoe blockchain en smart contracts technisch werken en wat de juridische implicaties zijn. Vooral goed vond ik de reële kijk van de docent: wat kun je op korte en lange termijn wel en vooral niet verwachten van deze nieuwe technologie. Een goede basis om mee te nemen in discussies en vragen die in mijn eigen praktijk opkomen over blockchain en smart contracts.’

mr. S.I. (Susanna) Kantas, Jurist bij het Ministerie van Economische Zaken

‘Ik heb veel van deze cursus opgestoken. Ik wist voorheen niets van block chain en smart contracts maar ik kan er nu goed over meepraten. Gelet op de maatschappelijke relevantie van dit thema zou eigenlijke iedere jurist aan deze cursus moeten deelnemen ook als geen aanknopingspunten met werkdossiers zijn.’

Docenten

  • mr. J.L. (Jeroen) Naves

    Advocaat
    Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?