Blockchain en smart contracts

3 « terug naar overzicht

Startdatum
25 april 2018
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en Overheidsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 200,-


In het bedrijfsleven en bij de overheid is grote belangstelling gerezen voor bitcoin, in het bijzonder voor de onderliggende techniek ervan: blockchain. Deze techniek maakt het mogelijk om gedecentraliseerd transacties te verwerken en een administratie bij te houden, zonder dat externe partijen dit kunnen beïnvloeden. Dit zou het mogelijk maken om in het betalingsverkeer de banken te omzeilen of om publieke registers op te stellen zonder officiële instantie. Daarnaast zou het ook mogelijk worden om smart contracts te maken, contracten die zelf zorgdragen voor de uitvoering van betalingen en het inroepen van sancties. Als gevolg daarvan zou ook de rol van contractjuristen sterk wijzigen.

Voor de overheid zijn deze ontwikkelingen potentieel van groot belang. Enerzijds biedt de blockchain mogelijkheden om overheidssystemen, zoals het kadaster te hervormen. Anderzijds roept deze techniek vragen op over de gewenste vorm van regulering. In deze cursus wordt u ingevoerd in de techniek van de blockchain. Vervolgens zullen verschillende ontwikkelingen op basis van de blockchain worden besproken en bediscussieerd, met aandacht voor de juridische consequenties van een en ander, zowel wat betreft de (juridische) praktijk als ten aanzien van bestaande en toekomstige regulering. Hierbij zal uitvoerig worden ingegaan op smart contracts. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.


Resultaat

Na de cursus weet u wat block chain inhoudt en kunt u de daarmee gepaard gaande juridische vragen beter duiden.


Programma en dagdelen

Woensdag 25 april 2018
09:30 - 12:30

Docenten

  • mr. J.L. (Jeroen) Naves

    Advocaat
    Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  • mr. S. (Sandra) van Heukelom-Verhage

    Advocaat/partner
    Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?