Blended cursus Gebruik IAK voor beleid, regelgeving en uitvoering sep. '17

9 « terug naar overzicht

Startdatum
26 september 2017
Doelgroep
Overheidsjuristen, wetgevingsjuristen en beleids- en uitvoeringsambtenaren, inclusief handhavers. Een juridische vooropleiding is geen vereiste.
Leerlijnen

Prijs € 600,-


Hoe voorkom je risico's in je beleidsveld? Hoe maak je beleid en regelgeving uitvoerbaar en handhaafbaar? Welke beleidsinstrument werkt wanneer? Kunnen burgers beïnvloed worden om een gezonde keuze te maken en op welke manier?

Aan de voorbereiding van beleid en regelgeving worden verschillende kwaliteitseisen gesteld. Deze eisen hebben gemeenschappelijk dat zij onvoorziene risico's in beleid en uitvoering beogen te voorkomen. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) bundelt al deze eisen en biedt een stapsgewijs plan van aanpak om alle afwegingen op het juiste moment te kunnen maken.

Sinds 2011 past het kabinet het IAK structureel toe bij de voorbereiding van en verantwoording over beleid en regelgeving.

In deze blended cursus staat het werken met het IAK en de toegevoegde waarde daarvan voor uw dagelijks werk centraal. Aan de hand van een concrete casus of uw eigen onderwerp, worden de zeven vragen en stappen van het IAK doorlopen.

Zowel gedurende het online gedeelte van de cursus als tijdens de verdiepingsbijeenkomst bestaat volop ruimte voor uw eigen vragen en ervaringen. De datum voor de verdiepingsbijeenkomst is 11 december 2017.

Voor het online gedeelte van deze cursus, aanvang eind september 2017, heeft u ongeveer 8 weken tijd. U kunt dit op elk door u gewenst tijdstip op een computer of tablet volgen. Studeren dus op uw moment!

Wit u zien wat u kunt verwachten, schrijf u dan in voor de kosteloze democursus via

http://academie.anewspring.nl/do?action=addDemoProduct&productId=1


Resultaat

Na afloop van de cursus kunt u het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving toepassen in uw eigen werk. En heeft u ervaring opgedaan met online leren!


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?