Specifiek voor wetgevingsjuristen

Bewust kiezen uit wetgevingsinstrumenten

12 « terug naar overzicht

Startdatum
31 mei 2018
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Inschrijven

Prijs € 800,-


Onze samenleving verandert voortdurend. En daarmee de behoefte aan meer of minder regelgeving dan wel aan instrumenten van regelgeving. Wetgevingsjuristen staan dagelijks voor de vraag welk instrument het best kan worden ingezet in de gegeven politiek-bestuurlijke context. Ook als de beslissing tot wetgeving al is genomen, blijft er genoeg te kiezen. Zijn we ons daarvan voldoende bewust?

In deze cursus worden de verschillende instrumenten in een breder, theoretisch kader geplaatst. Het herkennen van de verschillende benaderingen en het zien van hun samenhang vereenvoudigt de keuze voor het al dan niet inzetten van bepaalde instrumenten zoals zorgplichten, doelvoorschriften, verhandelbare rechten, subsidies enz. Of de keuze voor alternatieve instrumenten zoals (wettelijk geconditioneerde) zelfregulering en convenanten.

Het gaat in deze cursus vooral om de kwaliteit van wetgeving: is de keuze voor een instrument neutraal of ideologisch gekleurd? Wat betekent dit voor de vermindering van regeldruk? En hoe dient de wetgevingsjurist hiermee om te gaan? Hoe meer inzicht een wetgevingsjurist hierin heeft, des te beter kan hij het gewenste beleid helpen vormgeven.

Er is volop aandacht voor de eigen rol als (wetgevings)jurist en ruimte om eigen casus in te brengen.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus kunt u bewuster bepalen welk wetgevingsinstrument het beste aansluit bij bepaalde beleidsdoelen.


Programma en dagdelen

31 mei 2018
13:30 - 16:30 Bewust kiezen uit wetgevingsinstrumenten: de politiek-bestuurlijke context
7 juni 2018
09:30 - 12:30 Bewust kiezen: economische instrumenten GASTSPREKER: mr. D.R.P. de Kok
14 juni 2018
13:30 - 16:30 Bewust kiezen: ruimtelatende instrumenten
21 juni 2018
09:30 - 12:30 Bewust kiezen in de praktijk: het IAK in context GASTSPREKER: mr.drs. A.M.P. (Bram) Rijpkema

Goede balans tussen algemene thema's behandeld door de hoofddocent en interessante specifieke thema's door gastsprekers met relevante kennis van de praktijk.

Hele goede cursus! De inhoud is bruikbaar in de praktijk van de wetgevingsjurist. De docent is zeer kundig. Door de wisselwerking tussen theorie en voorbeelden uit de praktijk is er veel interactie tussen docent en cursisten.

Docenten

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist WJZ
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • mr.drs. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Senior adviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • prof.dr. F.J. (Frank) van Ommeren

  Hoogleraar Staats-en Bestuursrecht
  Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?