Bewust kiezen uit wetgevingsinstrumenten Vernieuwd

12 « terug naar overzicht

Startdatum
30 oktober 2014
Doelgroep
Wetgevingjuristen
Niveau
Verdieping
Leerlijnen

Prijs € 800,-


Onze samenleving verandert voortdurend. En daarmee de behoefte aan meer of minder regelgeving dan wel aan instrumenten van regelgeving. Wetgevingsjuristen staan dagelijks voor de vraag welk instrument het best kan worden ingezet in de gegeven politiek-bestuurlijke context. Ook als de beslissing tot wetgeving al is genomen, blijft er genoeg te kiezen. Zijn we ons daarvan voldoende bewust?

In deze cursus worden de verschillende instrumenten in een breder, theoretisch kader geplaatst. Het herkennen van de verschillende benaderingen en het zien van hun samenhang vereenvoudigt de keuze voor het al dan niet inzetten van bepaalde instrumenten zoals zorgplichten, doelvoorschriften, verhandelbare rechten, subsidies enz. Of de keuze voor alternatieve instrumenten zoals (wettelijk geconditioneerde) zelfregulering en convenanten.

Het gaat in deze cursus vooral om de kwaliteit van wetgeving: is de keuze voor een instrument neutraal of ideologisch gekleurd? Wat betekent dit voor de vermindering van regeldruk? En hoe dient de wetgevingsjurist hiermee om te gaan? Hoe meer inzicht een wetgevingsjurist hierin heeft, des te beter kan hij het gewenste beleid helpen vormgeven.

Er is volop aandacht voor de eigen rol als (wetgevings)jurist en ruimte om eigen casus in te brengen.


Resultaat

Na deze cursus kunt u bewuster bepalen welk wetgevingsinstrument het beste aansluit bij bepaalde beleidsdoelen.


Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?